files/images/kidsplaying.jpg

Cluny Kids: dziedzictwo inspiracją dla młodych ludzi

Cluny Kids to projekt ogólnoeuropejski. Ma na celu zapewnienie europejskim miejscom kluniackim odpowiednich materiałów edukacyjnych zachęcających do nauczania o kluniackim dziedzictwie w skali lokalnej, narodowej i europejskiej.

Projekt jest koordynowany przez Federację oraz komitet złożony z czterech członków stowarzyszenia, z których każdy ma doświadczenie w opracowywaniu materiałów edukacyjnych dotyczących klasztorów kongregacji kluniackiej. Komitet tworzą przedstawiciele: Lewes (Sussex) w Wielkiej Brytanii, La Charite sur Loire (Nievre) we Francji, Tyńca w Polsce i Vizzolo Predabisi (Milan) we Włoszech.

Każdy z członków grupy pracuje nad stworzeniem odpowiednich materiałów edukacyjnych możliwych do wykorzystania w każdym innym miejscu kluniackim.

Grupa opracowuje i testuje nowatorskie materiały edukacyjne, które mogą być użyte we wszystkich miejscach związanych z siecia miejsc kluniackich. Opracowywane tematy dotyczą codziennego życia średniowiecznych mnichów, pielgrzymek czy rzeźbiarstwa okresu romańskiego.

Celem jest zachęcenie do poznania kluniackiego dziedzictwa i zainteresowanie nim dzieci i młodzieży

  • Poznanie historii mnichów i klasztorów w Europie.
  • Zrozumienie jakie elementy tworzą naszą wspolną europejską historię.
  • Nawiazanie kontaktów kulturowych i językowych między dziećmi i młodymi ludźmi żyjącymi na obszarach miejsc kluniackich.
  • Zachęcenie odwiedzających do odkrywania miejsc kluniackich w Europie dla lepszego zrozumienia i docenienia wartości ich dziedzictwa.

Cluny Kids – dziedzictwo dla dzeci

files/images/clunykidsplan_640x640.jpg