files/images/albepierrebredons_1280x640.jpg

Kluniacka marka

Od momentu powstania w 1994 r. założyciele Federacji wiedzieli, że konieczne jest szybkie zastanowienie się nad identyfikacją wizualną miejsc kluniackich.

Nazwa Federacji, rozeta miejsc kluniackich i działalność Federacji została zarejestrowana w Narodowym Instytucie Własności Przemysłowej w 1994 roku. To ogranicza ich użycie do członków Federacji.
files/images/panneauentreevilmle_640x640.png
  • Identyfikacja wizualna miejsc kluniackich

    Stworzone oznakowania definiują i konsekwentnie identyfikują europejski szlak miejsc kluniackich.

    Oficjalny znak Federacji znajduje się w widocznych miejscach, wskazując zmotoryzowanym i pieszym turystom lokalizację kluniackiego zabytku (sygnalizacja drogowa).