files/images/icce2.png

Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy

Sieć miejsc kluniackich jest na liście Szlaków Kulturowych Rady Europy

W 2005 roku sieć miejsc kluniackich została oficjalnie włączona do europejskiego programu Szlaków Kulturowych Rady Europy.

To pierwszy przypadek uznania sieci klasztorów przez Radę Europy


Czym jest Europejski Szlak Kulturowy Rady Europy ?

Kulturowe szlaki wyrażają fundamentalne wartości reprezentowane przez Radę Europy: prawa człowieka, demokrację, różnorodną i europejską tożsamość kulturową, wymianę oaz wzajemne wzbogacanie się poza organiczeniami historii.

Program został zainicjowany w 1987 roku i miał pokazać w namacalny sposób, poprzez podróże, że dziedzictwo poszczególnych krajów Europy składa się na wspóle dziedzictwo nas wszystkich.

Pierwszym i bardzo znanym szlakiem pielgrzymkowym jest szlak Santiago de Compostella. Był on inspiracją i katalizatorem do rozwoju późniejszych szlaków.

Najważniejsze założenia programu to:

  • promowanie rozbudzonej europejskiej tożsamości kulturowej i obywatelstwa europejskiego, opartych na wspólnych wartościach. To odwołanie do historii i jej wpływów, wymian i ewolucji kultur w Europie;
  • promowanie międzykulturowego i międzyreligijnego dialogu dla lepszego zrozumienia europejskiej historii;
  • ochrona i promowanie kulturowego i naturalnego dziedzictwa dla poprawienia jakości życia i bycia źródłem społecznego, ekonomicznego i kulturowego rozwoju;
  • umieszczenie turystyki kulturowej w sercu zrównoważonego rozwoju.
files/images/logofesceurope3_640x640.png
Prezentacja wideo Europejskich Szlaków Kulturowych

Prezentacja wideo Europejskich Szlaków Kulturowych