files/images/gignypanneauville_1280x640.jpg

Cele

Europejska Federacja Miejsc Kluniackich (FESC) została założona 18. czerwca 1994 roku w Souvigny przez przedstawicieli 24 lokalnych władz chcących wspólnie promować kluniackie dziedzictwo.

Dziedzictwo pozostawione przez mnichów z Cluny jest bogate, złożone i obecnie mało znane; celem Federacji jest przywrócenie temu wspólnemu dobru kulturowego znaczenia.

W 2005 r. Rada Europy uznała sieć miejsc kluniackich za Wielki Szlak Kulturowy ze względu na jej ogólnoeuropejski wymiar oraz główną rolę odgrywaną przez Cluny w kształtowaniu tożsamości europejskiej.

Dzisiaj blisko 200 miejsc kluniackich w Europie współpracuje przwy lokalnych, regionalnych i międzynarodowych projektach w ramach struktur Federacji.
files/images/europeclunisienne_640x640_1.png
 • Ponowne połączenie kluniackich miejsc w całej Europie

  Federacja zbiera i porównuje informacje o kluniackich miejscach w Europie. Mogą być one wykorzystane w edukacji, do badań naukowych i promowania działalności w ramach Federacji, która wspiera również wymianę kulturową i rozwój turystyki.

  Mogą być one wykorzystane w edukacji, do badań naukowych i promowania działalności w ramach Federacji, która wspiera również wymianę kulturową i rozwój turystyki.

  Naszym celem jest promocja wspólnego kluniackiego dziedzictwa wsród mieszkancow Europy (i nie tylko) .

 • Ponowne odkrywanie historii Cluny

  Do XIX wieku europejskie dziedzictwo Cluny pozostawało mało znane. Dziś odkrywamy je ponownie dzięki FESC.

  Ludzie są często nieświadomi w jakim stopniu miejsce, które odwiedzają lub region, w którym żyją, był zwiazany z Opactwem w Cluny.

  Celem Federacji jest informowanie i edukowanie spoleczenstwa na temat znaczenia naszej wspólnej historii. Zadanie to realizują urzędnicy samorządów terytorialny odpowiedzialni za miejsca kluniackie, mieszkancy oraz turysci.

  Cluny odgrywa ważną kulturowo rolę na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym.

 • Promocja kluniackiego dziedzictwa

  Niektóre z kluniackich miejsc osiągnęły już międzynarodowy status, ale stanowią one tylko niewielką część europejskiej sieci miejsc, które tylko czekają na to żeby je odkryć !

  Federacja ustanowi potwierdzenie jakości miejsc kluniackich. Posłuży to do uznawania ich kulturowej tożsamości i promowania turystyki.

  Promocja miejsc kluniackich będzie obejmować badania naukowe, inicjatywy turystyczne, kulturowe, edukacyjne…

  Ta praca będzie prowadzona przez cały sztab ludzi: właścicieli i menadżerów miejsc, turystów, młodych ludzi, wybranych urzędników, reprezentantów lokalnych i europejskich instytucji…